Electronics logotipas

LT       RU

Objektas: 110 kV Elektros perdavimo linijų Kaunas–Jonava–Kėdainiai–Panevėžys atnaujinimas ir ryšio linijų rekonstravimas

Metai: 2008

UAB "Skaitmeninė elektronika" atliko AB "Lietuvos energija" šviesolaidinių movų montavimo darbus.

Daugiau

Objektas: TEO LT, AB

Metai: 2007-2011

2007m. pradėjome bendradarbiauti su lyderio pozicijas interneto, duomenų perdavimo bei fiksuotojo telefono ryšio rinkose užimančia bendrove TEO LT, AB.

Daugiau

Objektas: Mikrovisatos TV

Metai: 2006-2008

UAB "Skaitmeninė elektronika" atliko UAB "Mikrovisatos TV" tinklo statybos ir modernizavimo darbus.

Daugiau

Kontaktai

UAB "Skaitmeninė elektronika"

Tel.: +370 37 460616
Fax.: +370 37 460616

Draugystės 19-350
(4 Įėjimas)
Kaunas
51230

 
Kokybės,aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika

UAB „Skaitmeninė elektronika“ – inžinerinės automatikos, elektros tinklų, apsaugos sistemų ir ryšių statybos bei priežiūros įmonė.
Bendrovės vardas rinkoje asocijuojasi su kokybišku, greitu ir patikimu specialiųjų statybos darbų atlikimu.
Mūsų įmonės tikslas plėsti paslaugų asortimentą ir veiklos geografiją NVS ir ES šalyse.

Mes siekiame:

  • Analizuoti vartotojų poreikius ir operatyviai reaguoti į produktų/paslaugų paklausos pokyčius
  • Palaikyti ilgalaikius, pasitikėjimu grįstus ryšius su klientais bei tiekėjais
  • Iš savo konkurentų išsiskirti efektyviu ir rezultatyviu darbu, požiūriu į klientą, vartotojus ir aplinką
  • Nuolat tobulinti kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą
  • Rūpintis darbuotojų gerove, skatinti jų iniciatyvą, sistemingai kelti jų kvalifikaciją
  • Sudaryti geras ir saugias darbo sąlygas darbuotojams
  • Nuolat vertinti profesinę riziką, vykdyti nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų prevenciją
  • Mažinti vykdomos veiklos poveikį aplinkai, įgyvendinant pažangius aplinkosauginius veiksmus

Šių tikslų įgyvendinimui įdiegėme integruotą kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) vadybos sistemą pagal standartų LST EN ISO 9001-2008, LST EN ISO 14001:2005 ir BS OHSAS 18001:2007 reikalavimus.

Bendrovės vadovybė, užtikrindama efektyvų integruotos kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos funkcionavimą, įsipareigoja ypatingą dėmesį kreipti į bendrovės veiklai taikomų teisinių ir kitų reikalavimų bei taršos prevencijos principų laikymosi atitiktį.